Мит: Биткойн е вреден за околната среда

Не само, че биткойн не е заплаха и не е вреден за околната среда, а е един от малкото инструменти, които могат да повлияят положително на Земята, чрез спиране на един от най-големите причинители на замърсяване – свръхконсумацията.

Присъедини се към групата ни във фейсбук, за да следиш последните публикации.


В момента живеем в икономическа система, в която всяка една държава се бори за неспирен растеж на икономиката си и всяка невъзможност да се увеличи БВП се приема за провал на управлението и политиката.

инфографика - от колко планети ще имаме нужда, ако всеки човек консумира колкото някои от държавите

Подобна икономическа система промотира все по-голямо потребление с всяка изминала година, което е абсолютно несъвместимо с живота на планета с органичени ресурси. Дори и в момента човечеството консумира около 2 пъти повече ресурси, отколкото планетата е способна да възпроизведе или рециклира за същия период.

При все по-голямото потребление, което се изисква от икономиката на всяка една държава, това съотношение ще става все по-зле и ще има все по-големи и необратими последници за Земята и живота на нея.

На графиката по-долу се вижда деня от годината, в който започваме да консумираме повече, отколкото планетата е способна да поеме за цялата година. До 1970 година сме имали сравнително устойчиво развитие и сме консумирали точно колкото планетата осигурява. След това обаче започва тренд на свръхконсумация, който макар и добър за икономиката, е абсолютно опустошиетелен за планетата и е невъзможно да продължи вечно.

Случайно или не, именно през 1971 година валутите по света спират да са обезпечени със злато. Преди това зад всеки долар или друга валута е имало определено количество злато в някоя централна банка. От този момент нататък обаче, това изискване отпада и всички правителствата започват да водят много по-свободна монетарна политика.

С други думи – след 1970 година започва процес на постоянно увеличение на количеството пари в обращение от страна на правителствата и централните банки (парична инфлация), което води до обезценяване на парите и съответно до покачване на цените (ценова инфлация). Хората вече не могат да спестяват по начин, който ще гарантира покупателната способност на парите им за дълъг период от време, защото „инфлацията ще ги изяде“ и така се възпитава модел на поведение, при който е много по-изгодно да се купува всичко и на всяка цена и дори да се теглят максимално големи кредити, които да се изплащат в бъдеще.

Биткойн се явява алтернатива на цялата тази икономическа система и на всички традиционни и обезценяващи се валути, защото максималното количеството биткойни в обращение е строго фиксирано и не може да се промени. Това дава на биткойн качества, които го правят един от най-добрите инструменти за дългосрочно съхранение на покупателна стойност и съответно стимулира спестяването, вместо неспирното и постоянно консуматорство, които са привични за традиционната система. Досега човечеството не е имало достъп до подобна технология и биткойн е първият инструмент, който прави един такъв преход възможен. Единствено златото е било добър и лесно достъпен съхранител на стойност в човешката история, но то изостава по много други показатели от биткойн в качеството си на пари.

Що се отнася до консумираната енергия от биткойн, тя е нищожна спрямо това, което биткойн може да предложи на човечеството като алтернативна глобална парична система. Ако всеки, в това число правителства, физически и юридически лица, приеме биткойн за негова основна валута, това би спестило много повече енергия дългосрочно, отколкото биткойн мрежата консумира в момента или може да консумира в бъдеще.

Подобна глобална икономика, в която биткойн е основата на парите, би спестила и безброй въглеродни емисии от намаленото потребление на ненужни стоки и би стимулирало отложеното потребление и консумация в бъдеще, вместо сега и то сега на всяка цена.

Също така и източниците на енергия за поддържането на биткойн мрежата стават все по-зелени и щадящи околната среда, като вече енергията е от над 50% възобновяеми източници. Това е тренд, който може да продължи само нагоре, тъй като дългосрочно и в бъдеще енергията от зелени източници ще става все по-евтина, а биткойн миньорите (участниците в биткойн мрежата, които одобряват новите трансакции и консумират енергията) имат стимул да използват именно най-евтината енергия. Именно затова факторът енергия не е особено важен – дългосрочно биткойн ще консумира предимно зелена енергия и енергия, която се генерира на места, на които трудно може да бъде изконсумирана и в момента остава неизползваема.

Биткойн не заплашва околната среда, а е единствената възможна технология, даваща ѝ някакъв шанс. Истинският проблем е сегашната икономика и парична система.

Имаш въпрос?

Ако имате допълнителни въпроси по темата, споделете в коментарите и ще се опитам да отговоря. Ако Ви интересува нещо друго, за което все още няма статия в блога - попитай в страницата с въпроси.


Вашият коментар