Какво е биткойн и защо е важен

Биткойн е изцяло дигитална валута, която няма физически банкноти или монети и съществува изцяло и само в интернет. Биткойн е първата по рода си валута и изцяло нов вид парична система. Преди създаването на биткойн, съществуването на изцяло дигитални пари беше немислимо, защото всичко дигитално можеше да се размножи неограничено, а това би било нелогично ако говорим за пари.

Биткойн направи съществуването на дигиталните пари възможно, благодарение на специален софтуер, който се намира на хиляди компютри по целия свят, които формират биткойн мрежа. Компютрите от тази мрежа съхраняват информацията за всички трансакции, направени с валутата биткойн. По този начин, съхранявайки тази информация на хиляди места, манипулирането ѝ е на практика невъзможно.

Присъедини се към групата ни във фейсбук, за да следиш последните публикации.


Цялото управление и контролиране на биткойн мрежата и нейните правила се извършва едновременно от всички тези компютри, чрез софтуера, които се намира на тях. Ако един от хилядите компютри бъде спрян, то всички останали ще продължат да поддържат мрежата. Ако пък някой от тези компютри реши, че иска да добави още биткойни към дадена сметка, да редактира вече някой съществуващ запис или да промени някое от правилата на биткойн мрежата, то всички останали ще разпознаят невярната информация и ще я отхвърлят веднага.

Биткойн не се контролира еднолично от централна банка, компания или държава и това я прави първата напълно независима валута. И след като не се намира на 1 централно място, а е разпръсната по целия свят, то тя не може да бъде нито спряна, нито хакната по какъвто и да е начин.

карта на света с компютрите в lightning мрежата на биткойн

Тази сигурност се гарантира и от факта, че всеки човек от всяка точка на света може да участва в мрежата с неговия личен компютър, като всеки един компютър увеличава допълнително защитата на биткойн. И тъй като всички решения в мрежата се взимат на базата на консенсус, това прави системата неразрушима.

Чрез тази мрежа от компютри, хора от всяка точка на света могат да изпращат валутата биткойн помежду си мигновено, без да разчитат на никакви посредници и без да търсят позволение от никой. Няма нужда от банкови клонове, откриване на акаунти, чакане за работно време или одобряване на трансакциите.

Освен това биткойн е и единствената валута, която не се обезценява от политически решения, икономически кризи или постоянна инфлация.

Защо има смисъл от биткойн

Като цяло биткойн има редица качества, които могат да го определят като най-добрата съществувала някога форма на пари.

Финансов суверенитет

Биткойн е първата истинска форма на дигитални пари и като такава има за цел да даде на всеки достъп до независима парична система. Всеки, който има биткойн, разполага до известна степен с финансова свобода, каквато не е била възможна преди това.

При всички форми на държавни или дигитални пари досега, винаги е имало централна фигура, която може да ни забрани достъпа до средствата ни или да не ни позволи да направим определен трансфер. При държавните пари, това е самата държава или банка, а при досегашните дигитални пари, подобен контрол упражнява компанията зад дигиталните пари, например PayPal.

Участниците в биткойн мрежата могат да изпратят и получат каквато и да е сума до и от всеки човек по целия свят, без изобщо да имат нужда от помощ или от одобрението на посредници.

Няма банка, компания или правителство, което да стои между изпращача и получателя и съответно не съществува никаква възможност някой да спре трансакцията или изобщо да има нужда от одобрение. Съответно и никой не може да конфискува биткойните на някой, защото единствено самият им притежател има достъп до тях.

Всеки може да си свали софтуерен портфейл и мигновено да започне да получава биткойни, без да е нужно да се регистрира официално или да търси одобрение от банки и институции. Биткойн е преди всичко софтуер с отворен код, който може да се използва от всеки, безплатно.

Това е изключително важно за гражданите на тоталитарно управлявани държави, където никаква собственост не е гарантирана на 100% и където всичко може да бъде конфискувано.

Има и редици примери, в които банковите акаунти на граждани или сдружения с нестопанска цел са замразени или закрити, само защото са свързани с антиправителствени протести или про-демократични движения (особено покрай протестите в Хонг Конг).

Достъпни международни преводи 24/7

В момента липсва общоприета парична система или валута, чрез която да се правят международни преводи. Когато се изпращат пари от една държава в друга, обикновено са намесени множество посреднически банки, финансови системи (SEPA, SWIFT, ACH/Wire и др.) и превалутирания. Това прави преводите изключително бавни, невъзможни да се изпълнят в почивни дни и доста скъпи, особено ако някоя от страните е по-малка държава или работи с по-екзотична валута.

Има държави, които почти ексклузивно разчитат на парични преводи от чужбина – предимно от емигрирали роднини, които продължават да изпращат пари на семейството си вкъщи. В някои държави тези преводи достигат до 30% от брутния вътрешен продукт на страната.

chart of remittances by gdp percentage in 2017

Ако се има предвид факта, че тези преводи обикновено са за $100-200, то таксите често достигат до между 5 и 30% от стойността на превода. От което излиза, че един сериозен процент от брутния вътрешен продукт на цялата страна бива изгубен чрез такси за бавни входящи международни преводи.

В контраст – трансферите с биткойн стават за няколко минути, без значение от държавата, деня и часа. Биткойн мрежата работи 24/7, никога не спира и няма посредник, който да е нужно да одобри (или който да може да спре) някоя трансакция.

Когато изпращаме биткойни, няма значение какво количество изпращаме и дали го правим към човека до нас или към някой на другия край на света – таксата ще е еднаква и обикновено е само няколко цента или няколко долара ако мрежата е много натоварена. Технологията обаче се развива ежедневно и вече има и варианти за изпращане на биткойн с пренебрежимо ниска или дори без такса.

Отворена парична система

Биткойн е отворена система. Кодът е отворен, не е лизензиран и не се притежава от никой. Всеки може да участва, без никакви ограничения. Това е изключително различно от националните валути и особено от щатския долар, при който всяка една банкова сметка и всеки трансфер в долари, трябва да премине изрично през US банка и да бъде одобрен там. Това дава възможност на САЩ да налагат финансови санкции на държави, с които са в конфликт, като ги изключват от парична система на долара.

С биткойн всеки участник е равен на всеки друг и никой не упражнява еднолично контрол.

Защита от инфлация

Инфлацията (или по-точно потребителската или ценовата инфлация) е общото покачване в цените на стоките и услугите за определен период от време.

Причина за инфлацията е увеличаването на паричната маса или с други думи – повишаването на парите в обращание, без това да е подкрепено от по-високо производство на стоки и услуги. Т.е. колкото повече пари има в обращение, толкова по-високи стават цените, защото когато повече пари се конкурират за едно и също количество стоки и услуги, техните цени естествено „наваксват“ нарастналите пари в обращение.

Потърпевши от инфлацията са всички хора със спестявания и всички хора с фиксирани доходи, които не успяват да се повишат с темпа на увеличаващите се цени. Инфлацията обезценява парите им, защото с едно и също количество пари вече не са способни да се сдобият със същото количество стоки и услуги.

Печеливши от инфлацията са хората с кредити и самата държава, защото когато хората трябва да върнат взетия кредит или държавата да изплати държавния си дълг, то стойността на парите в бъдещето ще бъде по-ниска (инфлацията ще ги е обезценила) и връщането ще бъде по-лесно.

Повишаващите се пари в обращение са почти изцяло в контрола на държавата. Когато тя харчи повече средства, отколкото събира чрез данъци, държавата формира бюджетен дефицит. За да покрие този дефицит, може да емитира нов държавен дълг или в определени случаи директно да напечата още пари. И в двата случая чрез това увеличение на парите (т.н. парична инфлация) държавата/правителството успява да си покрие текущите разходи, но това задължително води до ценова инфлация и до обезценяване парите на гражданите ѝ.

Именно с това се сблъскахме през 90-те години в България, когато се стопиха всички спестявания на българите, а печеливши станаха само хората и компаниите, изтеглили кредити в подходящия момент.

В момента има десетки държави с двуциферна годишна инфлация и дори такива с хиперинфлация, където покупателната стойност на парите буквално се изпарява всеки ден.

Стойността във венецуелски боливари на 1 кг. месо по време на хиперинфлацията във Венецуела

Без значение дали живеем в държава с хиперинфлация или в страна, където инфлацията е „само“ 2-5%, биткойн може да ни предпази от тази инфлация.

Максималното количество биткойни, които някога ще бъдат създадени, са строго лимитирана бройка – точно 21 милиона. И за разлика от всяка една централна банка, която може да увеличи парите в обращение колкото пожелае, при биткойн това не може да се случи – техният брой е строго фиксиран в протокола и това основно правилно не може да бъде променено и не могат да бъдат произведени повече – колкото и голямо търсене да има.

Този лимит е в основата на биткойн и това, което го прави ценен като пари и евентуална инвестиция. Подобно на златото и недвижимите имоти, биткойн е добър съхранител на стойност, защото не може лесно да се повиши производството му или да увеличим броя единици в обращение.

Именно хилядите компютри в мрежата гарантират, че това основно правило не може да бъде променено, а от там идва и сигурността и доверието в актива. Всеки друг метал може да бъде добит повече при по-високо търсене, всяка стока може да бъде произведена в повече бройки и всички традиционни държавни пари могат да бъдат напечатени и създадени в по-голяма емисия от централната банка. При биткойн това е практически невъзможно, защото ще е нужен пълен консенсус от всички участници, за да направят каквато и да е промяна. А участниците никога не биха избрали да направят промяна, която би обезценила актива.

Биткойн е най-оскъдният финансов инструмент, който човек може да притежава в момента. За разлика от традиционните пари, които гарантирано губят покупателна стойност всяка една година, биткойн не само съхранява стойността си дългосрочно, ами и обикновено я повишава, защото все повече хора осъзнават положителните му качества.

А по света вече има дори и публично търгувани компании, които купуват биткойн с доларовите си резерви – именно за да се предпазят от евентуална инфлация.


Всичко това прави биткойн най-добрата създавана някога парична система и форма на пари. Форма на пари, която е с най-добри перспективи за съхранител на стойност и с уникални възможности за финансови операции, каквито не са били възможни никога досега.

Ако си решил да инвестираш в биткойн и да се включиш в този нов финансов актив и нова парична система, но не знаеш откъде да започнеш, виж това Ръководство за стартиране с биткойн. В него има както препоръки откъде да закупим биткойн, така достатъчно съвети за това как да се предпазим от евентуални измамници и да съхраняваме средствата си по най-сигурния начин.

как да инвестирам в биткойн и какво да правя

Реших да инвестирам в биткойн, сега какво?

Биткойн е най-добрата форма на пари, създавана някога и никога не е твърде късно да започнете да го използвате. За последните 10 години това е и най-добрият актив за спестяване и предпазване срещу обезценяването на традиционните валути.

Имаш въпрос?

Ако имате допълнителни въпроси по темата, споделете в коментарите и ще се опитам да отговоря. Ако Ви интересува нещо друго, за което все още няма статия в блога - попитай в страницата с въпроси.


Вашият коментар