Според ESG проучване добивът на биткойн може да елиминира въглеродните емисии с 5.32%

В последно време влиянието на копаенето на биткойн върху околната среда е актуална дискусия, тъй като активистите по изменението на климата смятат, че добивът на биткойн чрез метода PoW (Proof-of-Work) е твърде енергоемък. Въпреки това, скорошен доклад, написан от анализатора на ESG Даниел Батен, обяснява, че добивът на биткойни може да елиминира световните въглеродни емисии с 5.32%. Проучването на Батън отбелязва, че ако предприятията за копаене на биткойни „агресивно“ се насочат към изпускания метан от петролодобивните и газовите компании, добивът на биткойн има потенциала да избегне почти 0.15°C от затоплянето до 2045 г.

Присъедини се към групата ни във фейсбук, за да следиш последните публикации.


Анализаторът на ESG твърди, че добивът на биткойн в момента е единственият технологично осъществим начин за намаляване на емисиите на метан

На 23 май 2022 г. главният изпълнителен директор на Geneious и анализатор на ESG, Даниел Батън, публикува доклад, показващ, че добивът на биткойни може да помогне на околната среда. Според Батън „копаенето на биткойн чрез изгаряне на изтичащ метан може да елиминира 5.32% от всички глобални емисии на CO2″. Всъщност проучването на Батън казва, че добивът на биткойни е един от единствените начини за премахване на въглеродните емисии по устойчив начин. „Намаляването на емисиите на метан е най-бързият начин за намаляване на глобалното затопляне и е в унисон със стратегиите за намаляване на емисиите на CO2″.

В резюмето на изследването той добавя:

Добивът на биткойн в момента е единственият начин за намаляване на тези емисии на метан, който е едновременно технологично осъществим и не изисква значителна промяна, за да се осъществи.

Копането на биткойн, и по-конкретно копането чрез метода PoW, е силно критикувано заради използването на голямо количество енергия. Въпреки това, мнозина вярват, че това е теза, която се прокламира умишлено от недоброжелатели с определени цели, които изобщо не поставят под въпрос генерирането на въглеродните емисии и насилие, осъществявано от различни държави, което е необходимо, за да се поддържат традиционните фиатни валути. Макар и участниците в крипто индустрията да виждат и да въвеждат подходящи концепции за ESG целите, много от тях се игнорират от големите медии.

Изследването на Батън обаче ясно отбелязва как добивът на биткойни е дори по-ефективно от използването на въглеродни кредити и каквито и да е правителствени програми.

„Добивът на биткойни в момента е единственият начин за изгаряне на изтичащия метан, който е икономически и логистично осъществим без нуждата от въглеродни кредити или правителствата на големите нации, които трябва да издават данъчни стимули и субсидиране“, обяснява докладът на Батън. „Добивът на биткойни показа ранни доказателства, че този процес може да се мащабира с експоненциален темп на растеж.“

Докладът казва, че „консумацията на енергия при копаене на биткойни е очевидна, но ползите за околната среда не са очевидни веднага“

Всъщност биткойн или метода PoW като цяло може да се използва за борба с изтичането на метан от редица различни източници. Например в доклада се отбелязва, че добивът би могъл да помогне в райони, където нефтената и газовата индустрия просто изхвърлят метана или го изгарят неефективно, практически изхърляйки енергия. Добивът на биткойн може да помогне в борбата с извхърляния газ и в райони, които имат изоставени петролни кладенци. Констатациите на Батън подробно описват, че добивът на биткойни може също да смекчи проблемите с газовите отпадъци от източници на биогаз като оборски тор, земеделие и райони за отпадъци, както и отпадъци от хранителната промишленост. „В бъдещи документи ще определим количествено възможното намаляване на CO2 емисии при използване на копаене на биткойни с биогаз или отпадъчни води“, се казва в доклада.

„За разлика от слънчевата енергия, чиято полза за околната среда е очевидна, но чието генерирането на CO2 емисии остава скрито (за изработването на слънчеви панели е необходимо да се разтопи силиций чрез горене на въглища), при биткойн е точно обратното – консумацията на енергия при копаене на биткойни е очевидна, но ползите за околната среда не са веднага видими. Може би поради тази причина е лесно да се направи преждевременна и повърхностна оценка, основана само на консумацията на енергия, че биткойнът има нетно отрицателно въздействие върху околната среда. Подобни разсъждения обаче са погрешни, тъй като нетното въздействие може да бъде установено само чрез отчитане както на негативите за околната среда, така и на ползите върху нея.“

В допълнение към тези разсъждения, Батън описва редица погрешни схващания относно добива на биткойни чрез метан. Тези погрешните схващания включват:

  • „Изгарянето на метан отделя CO2, което ще увеличи въглеродните ни емисии.“
  • „Трябва да се фокусираме върху възобновяемата енергия, а не върху изгарянето на метан.“
  • „Когато нефтените и газовите компании запалват метан, това така или иначе премахва метана.“
  • „Ползите от генерирането на енергия от изгорен газ са незначителни.“
  • „Трябва да използваме този газ за нещо по-полезно“.
  • „Петролните компании просто ще използват тези пари, за да правят още проучвания и добив на петрол.“
  • „Селското стопанство е най-големият замърсител с метан: яденето на по-малко месо ще реши проблема.“

Батън обяснява как всяко едно от гореспоменатите схващания е грешно и вярва, че добивът на биткойни може да намали световните емисии на метан дори по-бързо от целите на Програмата на ООН за околна среда (UNEP) за намаляване на въглерода.

„Добивът на биткойни може да елиминира 5.32% от всички глобални емисии. Това представлява 23% от всички глобални емисии на метан: повече от половината от целта на UNEP за намаляване на метана“, заключава проучването на Батън. Анализаторът на ESG добавя:

Това означава, че добивът на биткойн има потенциал да постигне половината от нашата цел за намаляване на метана. Това също означава, че добивът на биткойн има реалистичния потенциал да помогне на човечеството да избегне почти 0.15°C от затоплянето до 2045 г. Доколкото ни е известно, това не може да се постигне чрез никоя друга технология в момента.

Докладът на Батън, наречен „Количествено определяне на потенциалното въздействие на биткойн копаене върху глобалните емисии на метан“, може да се прочете в неговата цялост тук.

Статията е превод на материала на Jamie Redman в Bitcoin.com

Имаш въпрос?

Ако имате допълнителни въпроси по темата, споделете в коментарите и ще се опитам да отговоря. Ако Ви интересува нещо друго, за което все още няма статия в блога - попитай в страницата с въпроси.


Вашият коментар