Може ли биткойн да достигне до $2 милиона

Биткойн вече е на 12 години и за този период цената му нарастна от практически $0 до десетки хиляди долари. Нормално е да заключим, че вече сме закъснели и че биткойн е достигнал максималната си възможна цена.

Ако обаче задълбаем малко повече и сравним не просто цената му за единица биткойн, а цялата му капитализация с тази на други активи, ползващи се за съхранител на стойност, тогава можем да стигнем и до друго заключение. Отбелязвайки и темпа на нарастване на биткойн потребителите и приемането му като нов актив от все повече компании, инвеститори и институционални фондове, картинката се променя изцяло.

Присъедини се към групата ни във фейсбук, за да следиш последните публикации.


Докато четете това, може цената на биткойн да е паднала с 20-30 или повече процента, а може и тъкмо да се е повишила няколко пъти. Това са временни движения и те не са обект на разглеждане в статията. Биткойн все още е нов актив, търси справедливата си цена и има определени пазарни цикли, които я правят силно променлива, но това няма значение. Това, което искам да разгледам, е единствено потенциалът на биткойн и евентуалното му развитие за следващите 1-2 десетилетия и докъде би могъл да стигне тогава, ако продължи с досегашното си развитие.

Пазарна оценка

Най-елементарният начин да оценим биткойн и да прогнозираме цената му в бъдеще е като го сравним с други активи, които имат подобни на неговите свойства. Може би най-важната характеристика на биткойн е, че той е в ограничено количество – ще има максимум 21 млн. биткойна. Тази неговата монетарна политика е строго фиксирана и практически не може да се промени.

Именно това го прави желан и търсен актив и го превръща в съхранител на стойност и средство за предпазване срещу инфлацията и срещу гарантирано обезценяващите се държавни фиатни пари.

Тъй като традиционно златото се е използвало за съхранител на стойност и за пари в миналото, за начало има смисъл да сравним биткойн именно с него, защото сега биткойн се спряга като негова алтернатива или дигитален заместител. За целта обаче трябва да сравним не колко струва единица от всеки един актив, а общата им пазарна капитализация.

Пазарната капитализация се определя като умножим цената за една единица от актива по неговото общо количество.

Средната цена на биткойн за ноември 2021 г. е $60 хил., като към този момент са добити около 19 млн. биткойна, а това ни дава пазарна капитализация от около 1.15 трилиона долара. За сравнение, пазарната капитализация на златото е около $13 трилиона, така че биткойн е едва 9% от него.

Много хора и институции смятат, че биткойн може да бъде „дигитално злато“ и да се използва като съхранител на стойност, като в тази категория попадат и хора като Tim Corbet от MassMutual, милиардерът Chamath Palihapitiya и много други.

Има и хора като Cathie Woods от Ark Invest, които пък смятат, че биткойн не е просто съхранител на стойност или заместител на златото, ами цялостна парична система и съответно може да предложи много повече от физическия метал и традиционните пари.

Макар повечето хора от по-старите поколения все още трудно да приемат идеята за инвестиция в нещо толкова дигитално и абстрактно и да предпочитат физическото злато, постепенно техният капитал ще се разпределя в по-младите поколения, които са много по-отворени към новите технологии и към дигиталния свят и търсят все повече алтернативи на традиционните инвестиции.

Съхранението и особено транспортирането на златото е много по-трудно, а използването му за разплащателно средство в днешно време е изключено. Наред с това се изискват специални познания за разпознаването на истинското злато от фалшификата, а деленето му на малки части е невъзможно в домашни условия. По всички тези показатели биткойн го превъзхожда несравнимо.

В никакъв случай не смятам, че биткойн ще замести изцяло златото, защото около 45% от потреблението му е в бижутерията и индустрията, което несъмнено ще продължи. Останалите 55% от златото обаче отиват за инвестиции и държавни резерви. А биткойн е много по-практичен актив за съхранение, прехвърляне на стойност и работа с него, така че той е едва в началото от завземането на територия от златото.

Според мен в дългосрочен план биткойн ще стане предпочитания актив за съхранение на стойност и може да завземе поне 30% от цялата капиталиацията на златото, което се равнява на около $3.9 трилиона. Само това, без изобщо да гледаме другите активи, би повишило цената на биткойн до $200,000.

Но златото далеч не е единственият актив, който се използва с тази цел. Такива са например и колекционерските стоки и изкуството, като картините са традиционен пример, използван от хората с големи възможности.

Най-много средства обаче има затворени в недвижимите имоти, акциите и държавните облигации, които сумарно съхраняват стойност за стотици трилиони долари.

Нереалистично е да мислим, че биткойн ще замести изцяло тези инструменти, но е напълно реалистично да завземе някакъв, макар и минимален процент от всеки от тях.

Акциите са може би най-традиционният и разпространен финансов инвестиционен инструмент, който несъмнено ще продължи да съществува и да расте. В крайна сметка зад повечето акции стоят работещи и печеливши бизнеси, които носят и дивиденти за инвестиралите в тях. Ако се върнем обаче пак на по-младото поколение, които имат много по-висок рисков толеранс и желание за по-бърза печалба, акциите често се явяват скучен и тромав инструмент.

Личното ми виждане е, че младите спекуланти и инвеститори ще залагат в голяма степен на биткойн и други криптовалути, а с времето ще прехвърлят част от инвестираната сума към работещи бизнеси или фондове с по-нисък риск, за да диверсифицират. При всички положения обаче биткойн трупа и ще продължи да трупа пазарна капитализация за сметка на фондовия пазар, особено що се отнася до по-новите инвеститори. Лично аз имам десетки подобни примери около мен и познавам много повече хора, които притежават биткойн, а нямат никаква експозиция към фондовите пазари, за добро или лошо.

Вече има и множество борсово търгувани фондове и инструменти, които инвестират в биткойн или следят цената му, така че границата между традиционното инвестиране в акции и в биткойн ще се размива все повече и повече. Затова и смятам, че поне 5% от сегашната стойност на фондовия пазар, или близо $5 трилиона, ще се преразпредели към биткойн. Естествено прогозата ми за това не е за този биткойн цикъл – това е бавен процес, който ще отнеме поне още десетилетие.

Държавните облигации или държавните ценни книжа (ДКЦ) са по-сложна част за прогнозиране, но последните десетилетия основното правило за инвестициите в САЩ от физическите лица беше да се формира личен портфейл от 60% акции 40% ДКЦ. Такова портфолио осигуряваше добър и сигурен ръст в дългосрочен план чрез акциите и отделно гарантиране на инвестираната сума в абсолютна стойност при евентуални икономически кризи чрез държавните ценни книжа.

Последните години обаче доходността от държавните облигации е все по-ниска и се говори все повече за края на портфолиото 60/40 [1[2], поне за частта му от 40% облигации. Инвестициите в държавни облигации няма как да изчезнат напълно или дори да се смалят сериозно, защото именно там инвестират самите държави и големите супер фондове (пенсионни, застрахователни и т.н.).

Но предвид, че има над $10 трлн. инвестиции в ДКЦ, носещи дори отрицателна доходност, включително и повечето ДКЦ в еврозоната с падеж от 1, 5 и 10 години, то е логично да заключим, че тези пари ще бъдат поне частично преразпределени към активи, които не носят сигурна загуба.

Със сигурност една част ще отиде към биткойн, като дори в момента Салвадор планира емитиране на облигации за $1 млрд., като $500 млн. от тях ще отидат директно за покупка на биткойн, а другата половината ще бъде за финансирането и изграждането на публична инфраструктура. Това е само първата официално обявена подобна емисия, но Салвадор планират емитиране на биткойн облигации на обща стойност от $10 милиарда.

Така че тук въпросът не е „дали ще се случи“, а „в каква степен ще се случи“. Предвид огромната част облигации с отрицателна доходност и все по-непопулярното 60:40 портфолио за индивидуалните инвеститори, смятам, че биткойн може да завземе поне 10% от този пазар дългосрочно, което в абсолютна стойност е почти $13 трилиона.

Парите в обращение са още една възможност за трупане на капитализация, от която биткойн със сигурност ще се възползва.

Салвадор вече е приел биткойн за официално разплащателно средство, което значи, че жителите му могат да го използват ежедневно за всякакви разплащания. Това автоматично води до прехвърляне на стойност от щатския долар – досегашната единствена официална валута в страната, към биткойн. Ако и други държави последват примера на Салвадор, то може да има сериозно смущение в позицията на долара като световна валута.

Отделно вече има редица фирми, които прехвърлят и съхраняват целия или част от доларовия си баланс към биткойн. Най-отчетливият пример е публично търгуваната компания Microstrategy, която към ноември 2021 година притежава биткойн за над $6 млрд. Има и други публично търгувани компании, притежаващи биткойн, които могат да се видят на сайта BitcoinTreasuries.

Естествено има и много частни компании, които не е нужно да го обявяват публично и не фигурират в официалните статистики, но можем да вземем за пример бейзболният отбор Perth Heat, който преминава изцяло на биткойн стандард, както и семейната верига ресторанти Tahini в Канада, които инвестират 100% от паричните си средства в биткойн.

Това са малки примери, но те ще послужат като примери и за други компании. Защото колкото повече фирми оперират с биткойн, толкова повече стимул имат и останалите около тях да го правят.

Тук също няма значение дали смятаме подобни действия за глупави и дали вярваме, че подобно нещо ще се случи или не, защото е факт, че вече се случва. Естествено повечето бизнеси и физически лица няма да започнат да оперират с биткойн ежедневно или да го използват като основно средство за спестяване, но в дългосрочен план прогноза за 7% преминали към биткойн вероятно не би била неразумна, а това биха били почти $8 трилиона, които могат да се добавят към капитализацията на биткойн.

Недвижимите имоти се използват освен за основно жилище, също така и като инвестиционен инструмент и за дългосрочен съхранител на стойност. Вече обаче има все повече примери, особено за луксозни имоти, които могат да бъдат закупени с биткойн. Това показва ясен знак, че собствениците им са склонни да притежават биткойн, вместо въпросния имот, което ще доведе до прехвърляне на голяма стойност от имотите към биткойн.

В допълнение биткойн е несравнимо по-ликвиден от който и да е имот и предлага възможност за частична инвестиция, за разлика от имотите, където трябва да заключим точно фиксирана сума, определена от продавача. Още повече, че има и възможности за получаване на доходност от биткойн, която дори може да е по-висока от доходността при отдаване на имоти под наем.

Пак искам да кажа, че тук не говорим толкова за имотите, използващи се като основно жилище, а по-скоро за инвестиционните имоти, които продължават да са търсен актив, особено за хора, искащи да инвестират извън държавата им. Такъв пример са покупките на имоти предишните години в Лондон от руснаци, индийци или на жители на държавите от близкия изток.

Едва ли близките 10-15 години можем да очакваме сериозно прехвърляне на стойност от имотите в криптовалута, но дори и само 5% от евентуалните собственици на инвестиционни имоти да решат да диверсифицират в биткойн в някакъв етап, това пак би се равнявало на над $11 трилиона, което само по себе си е около 10 пъти повече от цялата  капитализация на биткойн към момена на писане на статията.

Колекционерските стоки и изкуството са добър пример за желан актив от екстравагантните богаташи, които могат да се заинтересоват по същите причини и от биткойн, който е и много по-лесен за транспортиране и съхранение.

Предвид че в света има близо 8 млрд. души, а ще има само 21 млн. биткойна, това прави по 0.0026 биткойна средно на човек ако всеки притежава еднакво количество от него. При това положение притежанието на 1 цял биткойн може да се приеме като поредната колекционерска задача за милионерите и милиардерите по света.

Sothebuy’s и Christie’s, едни от най-големите брокери при търговия на колекционерски стоки, вече започнаха да приемат биткойн и етер при някои от аукционите си и вече има няколко успешни продажби чрез криптовалута. Това е индикация, че вече има раздвижване в сферата и има хора, които са склонни да заменят дадена колекционерска стока за криптовалута.

Сумарно потенциалната капитализация, която биткойн може да натрупа и да завземе от всичките тези активи през следващите 1-2 десетилетия, според мен е около $43.1 трилиона. Предвид, че общата стойност на изброените активи е около $600 трилиона, това значи едва ~7% дял за биткойн. Ако наистина си имаме работа с нова парична глобална система, която е по-добра почти във всяко отношение, то това не е толкова оптимистична прогноза.

А при 21 млн. биткойна и пазарна капитализация от $43 трилиона, това значи именно $2.05 милиона за един биткойн. Естествено това не е прогноза за тази година или за този цикъл. Това е процес, който ще отнеме няколко биткойн цикъла и ще е необходимо известно узрязване на пазара и благоприятни държавни регулации.

Възможно ли е всичко това

Всички тези прогнози и предположения обаче са напълно напразни ако не разгледаме активността в биткойн мрежата и как се развива тя във времето.

Активните биткойн адреси се увеличават постоянно всяка една година. Това не става равномерно, защото периодично има образуване на временни балони, които след това се спукват, но след това цикълът започва отначало и ръстът в адресите продължава. Тъй като ни интересува единствено дългосрочното развитие на биткойн мрежата, можем да игнорираме временните пикове и спадове и да следим единствено общия тренд, който продължава да е възходящ.

брой активни адреси в биткойн мрежата
Активни адреси в биткойн мрежата

Друг показател, който визуализира развитието на мрежата е паричната стойност в USD, която се прехвърля ежедневно чрез биткойн. Както графиката по-долу показва, тази стойност има сравнително постоянен ръст, като към ноември 2021 тя е в размер на над $8 млрд. дневно.

Без значение каква е текущата цена на биткойн, ако през мрежата се прехвърлят все повече и повече стойност в USD, това показва положително развитие на мрежата и технологията.

Приблизителна парична стойност в USD, която се прехвърля в биткойн мрежата дневно
Приблизителна парична стойност в USD, която се прехвърля в биткойн мрежата дневно

Потребителите в биткойн мрежата през 2021г. според Willy Woo, един от най-добрите биткойн анализатори, са около 187 милиона. Това е сравнимо с броя на интернет потребителите през 1997 година. Макар биткойн да достига по-бързо до такъв брой потребители, двете технологии имат много подобна крива на приемане, а и при двете мрежовият ефект играе голяма роля за развитието им. Така можем да съпоставим темпа на разпространение на интернет, както и досегашния темп за биткойн, за да направим прогноза за следващите години.

Ако приемем, че темпът на приемане ще продължи както през последните години, това предвижда достигането на 1 млрд. биткойн потребители през 2025 година, което е ръст от над 400% само за 4 години.

Крива на приемане на криптовалутите и сравнение с интернет
Крива на приемане на криптовалутите, сравнена с тази на интернет

Ако приемем, че в света има около 2.2 млрд. души, които имат поне някакви спестявания и възможности за инвестиция, това значи, че само около 8.5% от тях текущо са инвестирали някаква, макар и малка сума в биткойн.

Графика с процент на хората със спестявания, които имат поне малко биткойн
Процент на хората със спестявания, които имат поне някакво количество биткойн

Според калкулации на SwanBitcoin, има едва 10 млн. души, които притежават поне 0.1 биткойна. Това са хората, за които се смята, че са инвестирали поне 1% от средствата си в биткойн. Т.е. едва 0.5% от населението със значителни спестявания.

Или с други думи – 99.5% от хората с възможности все още не са инвестирали сериозна сума в биткойн.

Приблизителна графика с процент на хората със спестявания, които имат поне някакво количество биткойн
Процент на хората със спестявания, които притежават поне 0.1 BTC (вложили поне 1% от средствата си в биткойн

Късно ли е да инвестирам в биткойн?

Изброените досега графики показват, че биткойн мрежата се развива, а ползвателите все още са много малко, но все пак се увеличават. Могат да се намерят още много графики, както и милиардери, компании и фондове, които са инвестирали или смятат да инвестират в биткойн, но няма нужда, защото трендът е повече от ясен. Всеки може да потърси в интернет и други примери.

Потенциалната възвръщаемост от 39x (спрямо средната цена за ноември 2021 г. от $60 хил.) в никакъв случай не е сигурна, като това е просто груба лична прогноза. И всеки, който обмисля инвестиция в биткойн, трябва да отговори сам за себе си какъв е шансът това да се случи и какъв е шансът биткойн да се срине до $0 или до по-ниски стойности от сегашната.

Защото всички инвестиции трябва да са именно това – калкулиране на евентуална възвръщаемост при поемане на опрелен риск. За мен вероятността биткойн да стигне до $2 милиона за един биткойн е повече от тази да се срине и да изчезне напълно, но естествено това е необвързващо мнение и всеки има право да смята нещата по друг начин и да направи различни калкулации, на базата на съществуващата информация.

Имаш въпрос?

Ако имате допълнителни въпроси по темата, споделете в коментарите и ще се опитам да отговоря. Ако Ви интересува нещо друго, за което все още няма статия в блога - попитай в страницата с въпроси.


Вашият коментар